Waarschuwingen

Home | Vogelsoorten | Contact | Vragen | Aanbod

Giftige Planten | Voeding | Vitaminen | Onze Prijzen | Handopfok
Ziekten | DierenartsenReacties | B4N | Video

 

Onderstaande tips zijn serieuze waarschuwingen
voor iedereen die (van) vogels houd.

 

Een gevaarlijke tijd voor gezelschapsvogels!

Gerry M. Dorrestein, diagnostisch laboratorium NOIVBD, Veldhoven

De winterperiode en speciaal de tijd rond kerst en nieuwjaar is voor vogels in huis een gevaarlijke tijd. Het hier beschreven voorval heeft te maken met het plaatsen van een nieuwe gevelkachel in een volière. Maar ook het bereiden van de feestmaaltijden met minimale ventilatie geven speciaal in deze koude periode elk jaar weer zeer regelmatig slachtoffers.

In dit specifieke geval gaat het om een kweker van dwergpapegaaitjes (Agapornis sp en Forpus sp.). Deze kweker heeft een volière van 5 x 3 meter met daarin vaste kooien van 125 x 60 x 60 cm. In totaal waren er op het moment van de problemen 26 vogels aanwezig.

Rond 7 december '05 heeft de kweker door een erkende installateur zijn verouderde gevelkachel laten vervangen door een nieuw model Pelgrim. Nadat de kachel was aangesloten heeft de monteur de kachel even kort (misschien een minuut) als test voluit laten branden en daarna de kachel teruggezet op de waakvlam. Na ongeveer 30 minuten gaat de kweker kijken in de volière en ziet dat er 2 vogels dood zijn. Omdat verder alles er goed uitzag werd er niet direct aan de nieuwe kachel gedacht. Toen de man een uur later weer in de volière kwam lagen er weer dode vogels en zaten er enkele vogels op de bodem van de kooi en waren zeer benauwd. Nu heeft de kweker de waakvlam uitgedaan, alle ramen opengezet en de zieke vogels naar buiten gebracht. Ondanks het openzetten van de ramen kwamen er toch weer nieuwe vogels bij die plotseling ziek werden (ernstig benauwd) en binnen een half uur dood waren. De laatste vogel werd nog ziek ongeveer 3 uur nadat de kachel was uitgezet en ook deze vogel ging dood. In totaal zijn er in verloop van 4 uur 11 vogels gestorven terwijl de kachel maar 1 uur op de waakvlam gestaan had. Daarna zijn er geen nieuwe slachtoffers geweest.

De volgende dag werden mij 4 dode vogels aangeboden voor onderzoek. De diagnose voor deze vogels was bij alle vier hetzelfde: een acute hemorrhagische tot fibrineuze pneumonie (zie foto).
 

Aan de andere organen werden geen afwijkingen gevonden die deze plotselinge sterfte konden verklaren.
De kachel is teruggehaald door de installateur en er is contact gezocht met de firma Pelgrim. Er zitten in de kachel geen Teflon®-achtige producten verwerk en de "lakken" zijn tot 1200oC getest op hittebestendigheid. De enige verklaring zou een poeder-coating zijn die niet op hitte getest is.

Commentaar

Dit beeld doet erg denken aan een Teflon® vergiftiging. Deze vergiftiging zien we speciaal in deze tijd van het jaar als het huis goed afgesloten is tegen de winterkoude en de ventilatie in huis vaak gebrekkig is. De Teflon vergiftiging of beter polytetrafluoroethlyene (PTFE) vergiftiging wordt veroorzaakt door een "gasachtige" verdamping van een oververhitte "antiaanbaklaag". Het merk Teflon is in deze niet de enige schuldige. Ook andere merken kunnen bij oververhitting dezelfde problemen geven. We hebben de problemen ook gezien bij andere apparatuur, w.o. een haarföhn, waarin PTFE is verwerkt dat oververhit kan worden. Meestal betreft het een pan die op het vuur staat en vergeten wordt en dan aanbrandt. Voor de mens en andere zoogdieren is de concentratie van gas die ontstaat ongevaarlijk.
De symptomen die meestal bij vogels gezien worden zijn (letterlijk) van hun stokje vallen of dik zitten met ernstige ademhalingsproblemen gevolgd door sterfte.

Maatregelen die genomen moeten worden zijn:

  • Draai de warmtebron uit en breng de pan naar buiten, weg van de huisdieren.
  • Zet ramen en deuren open en zorg voor volop ventilatie.
  • Breng de vogels die nog niet ziek zijn naar een andere ruimte of naar buiten. Het is meestal te laat ..voor de vogels die al benauwd zijn.
  • Als er zieke, maar nog levende vogels zijn, plaats deze in een zuurstofkooi. Omdat er sprake is van irritatieoedeem en bloederige veranderingen wordt een diureticum aanbevolen om het vocht uit de longen versneld af te voeren.

Als preventieve maatregel geld hier dat er geen vogels in de keuken gehouden moeten worden tijdens het koken en dat pannen met antiaanbaklaag niet te heet mogen worden.

 

Gerry M. Dorrestein
Diagnostisch Laboratorium
NOIVBD

Te allen tijde bereikbaar via 06 1105 7602
info@NOIVBD.nl
www.NOIVBD.nl

 

 

Gourmetten

Tefal-dampen (teflon) en verbrandingsproducten van ¨anti-aanbaklagen¨ in pannen en gourmetstellen zijn zeer giftig voor vogels. Deze dodelijke luchten ontstaan bij verhitten (verbranden) van de anti-aanbaklaag bij een temperatuur boven de 280 graden. De acuut zieke dieren krijgen zeer bloedrijke, ontstoken longen met kapotte haarvaatjes. De longen lopen zo vol met bloed en de vogel sterft aan zuurstoftekort. In minder heftige gevallen kan de dierenarts proberen de vogel te redden door een anti- shockbehandeling in combinatie met het geven van zuurstof. Ook bij de mens zijn griepachtige verschijnselen beschreven na inademen van tefal-dampen.

Het wordt tijd dat de fabrikanten van pannen en ander keukengerei met een anti-aanbaklaag in hun gebruiksaanwijzing de consument wijst op de risico's van deze toepassingen op vogels.

Andere keukendampen die ontstaan na het verhitten van vetten of boter kunnen giftig zijn voor vogels. Daarom is het raadzaam om vogels ver weg te houden van de keuken en het huis voldoende te ventileren bij alle bakactiviteiten, zeker als er anti- aanbaklagen in de pan zitten. Bij de eerste tekenen van benauwdheid, zoals niezen en kortademigheid, de vogels onmiddellijk naar een andere goed geventileerde ruimte brengen en contact opnemen met uw dierenarts.

Pas ook op met magnetron/ovenreiniger. Liever gezegd: Gebruik het NOOIT in bijzijn van welke vogel dan ook. Het bevat vaak een soort antiplak stof teflon en is dodelijk bij inademing door vogels in enkele minuten.
 

Gordijnen en Vitrage Dodelijk

Onlangs hoorden wij het verhaal van een valkparkiet die, zoals dat wel vaker gebeurd regelmatig in de vitrage hing al dan niet na een spannende duikvlucht.

Na een tijd schijnbaar onschuldig aan de randjes te hebben geknabbeld, werd de vogel ineens doodziek. Wanneer het zichtbaar wordt dat een vogel zich niet goed voelt is het vaak al ver heen, omdat ze zich heel lang 'goed' houden. Dit is natuurlijk gedrag, want een zwak prooidier wordt als eerste gegrepen en opgegeten.

Ziet een vogel er echt slecht uit en voelt hij zich ellendig, dan is het groot alarm. In dit geval bleek dat hij loodvergiftiging had opgelopen door het knabbelen aan de rand van de vitrage. Ook de dierenarts kon hem niet meer redden helaas.

Gordijnen en vitrage wordt vaak verzwaard om ze zodoende recht te laten hangen met een randje waarin lood verweven zit. Dit is een uitermate giftig en voor vogel acuut dodelijk metaal!

Laat uw vogel dus nooit zonder toezicht los in huis en wees gewaarschuwd.

We stellen het zeer op prijs deze verhalen te mogen vernemen, want dan kunnen we helpen voorkomen dat de geschiedenis zich elders herhaalt.

 

Roken is ook Slecht voor uw Vogel

Veel rokers die normaal niet zouden stoppen, doen dat wel als dat goed is voor hun huisdier, blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Eén op de drie rokers geeft dat aan in een webenquête van onderzoekster Sharon Milberger. "De resultaten zijn bemoedigend," zegt ze. "In Amerika zijn zeventig miljoen huisdieren. Dit is een nieuwe reden voor mensen om te stoppen met roken."

Volgens deze lokale nieuwssite in Michigan krijgen huisdieren die in een rokersfamilie leven vaker een vorm van kanker.

Nog een voorbeeld dichter bij huis.

 

Plantenmest

Een probleem dat minstens zoveel voorkomt als vergiftiging door planten, is een vergiftiging door het eten van meststoffen die gebruikt worden bij planten. Zeker als deze plantenvoeding de vorm heeft van korreltjes kan een vogel de neiging hebben hiervan te eten. Als vogels plantenmeststoffen binnen krijgen, ontwikkelen zij een nitraatvergiftiging. De dieren gaan veel drinken, worden benauwd, kunnen een grauw-grijze verkleuring krijgen van de normaal roze slijmvliezen en de dieren kunnen uiteindelijk sterven. Als u een vogel verdenkt van nitraatvergiftiging is het daarom aan te bevelen om onmiddellijk contact op te nemen met de dierenarts.
De duidelijkste beschrijvingen van vergiftigingen door planten zijn gemaakt door onderzoekers die extracten van plantenmateriaal via de kropsonde gevoerd hebben aan vogels (meestal grasparkieten) - zie tabel. Hierbij is gebleken dat veel planten alleen problemen veroorzaken als zij in grote hoeveelheden worden geconsumeerd. Meestal zijn vergiftigingsverschijnselen zichtbaar binnen enkele uren nadat de vogel giftig plantenmateriaal heeft binnen gekregen. Dit geldt niet voor een vergiftiging met avocado, waarbij de verschijnselen soms wel 24 uur op zich laten wachten.

 

Chocola

Chocolade, koffie en thee (deze voedingsmiddelen bevatten giftige stoffen voor de parkiet). Chips en eigenlijk alle voor mensen bestemde snacks zijn zeer slecht voor uw gevleugelde vriend, mede vanwege het hoge vet- en zout gehalte. Suiker is eveneens slecht.
Alcohol is absoluut verboden: laat een parkiet nooit bier of wijn drinken.

 

Koffie ( cafeïne)

Veel planten produceren toxische of bittere stoffen als natuurlijke bescherming om niet opgegeten te worden door dieren. Heel wat van deze toxines zijn alom bekend: cafeïne, nicotine, tannine, digitalis,
cocaïne, opium, enz.

Opname van deze plantenchemicaliën in hoge concentraties kan fataal zijn voor het dier. De meeste van deze toxines komen voor in
zaden en onrijp fruit, belangrijke componenten van
het rantsoen van papegaaien.
 

Giftige Planten

Naast de planten die in de tabel genoemd zijn, zijn er nog enkele planten die problemen kunnen geven. De vruchtjes van de vuurdoorn (Pyracantha sp.) kunnen gaan gisten en dus veel alcohol bevatten. Meermalen zijn vogels (met name vinken) in het wild en in tuinen aangetroffen die dronken waren. Aangezien ook papegaaien dronken kunnen worden, lijkt het aannemelijk dat ook zij aangeschoten kunnen raken van het eten van vuurdoornbesjes. (Bonte boer met lekkere paardenbloem) U kunt ook de volledige plantenlijsten downloaden.

Vogels in een benevelde toestand kunnen zich makkelijk verwonden en zich niet goed verdedigen als zij worden aangevallen. Als de dieren enkele uren rust krijgen om te ontnuchteren is meestal het grootste leed geleden. Eenzelfde soort probleem kan zich voordoen bij de consumptie van marihuana of hennepplanten.

Als een dier verschijnselen vertoont die veroorzaakt worden door het eten van giftige planten, is het vaak moeilijk een specifieke behandeling in te stellen. Daarom is het raadzaam het dier in een kleine kooi te zetten met de zitstokken laag bij de bodem zodat het dier zich niet kan verwonden als het van de stok valt.

Dieren die niet braken kunnen gevoerd worden met pap (van bijvoorbeeld babypapegaaienvoeding of poedermelk op basis van soja) om het maag-darmkanaal te stimuleren en om de plantendelen in te hullen zodat zij snel en zonder dat er veel gifstoffen worden opgenomen het maag-darmkanaal kunnen passeren.

Eventueel kan aan de pap wat Norit of olie worden toegediend. Dieren die diarree hebben, kunnen uitdrogen. Als de diarree langer aanhoudt dan een dag, dan is het raadzaam om door een vogelarts onderhuids vocht toe te laten dienen.Lelietjes van Dalen (Convallaria majali)
Onderzocht bij: grasparkiet Ziekteverschijnselen: zwakte, sloomheid, diarree, braken.
Giftige plantendelen: bladeren.
Opmerking: alleen giftig als het in grote hoeveelheden wordt opgegeten.

Euphorbia of wolfsmelk (Euphorbia pulcherrima)

Onderzocht bij: grasparkiet.

Ziekteverschijnselen: soms wat diarree, soms wat roodkleuring van de ontlasting.

Giftige plantendelen: rode bladeren.

Opmerking: alleen giftig als het in grote hoeveelheden wordt opgegeten.

 

Oleander (Nerium oleander)
Onderzocht bij: grasparkiet.

Ziekteverschijnselen: sloomheid, diarree, zwakte, krampen, speekselen, braken, soms sterfte.
Giftige plantendelen: bladeren.
Opmerking: Oleander is giftig in het voorjaar, maar alleen als het in grote hoeveelheden wordt opgegeten.

 

Philodendron (Philodendron scandeus)

Onderzocht bij: grasparkiet, amazone.

Ziekteverschijnselen: kokhalzen, braken, diarree, sterfte zeer sporadisch (bij dieren die veel plantenmateriaal opeten).
Giftige plantendelen: bladeren, maar alleen als het in grote hoeveelheden wordt opgegeten.

Rhododendron (Rododendron simsii / indicum)
Onderzocht bij: grasparkiet.

Ziekteverschijnselen: zwakte, sloomheid, kokhalzen, braken, pasteuze ontlasting, sterfte zeer sporadisch.
Giftige plantendelen: bladeren, maar alleen als het in grote hoeveelheden wordt opgegeten.

 

Avocado (Persea sp.)

Onderzocht bij: grasparkiet, grijze roodstaart.

Ziekteverschijnselen: niet meer op stok kunnen zitten, stoppen met eten, bol zitten, aan veren peuteren en trekken, benauwdheid, zwelling van de borstspieren door oedeem en bleke streping van de spieren, sterfte.
Giftige plantendelen: bladeren, vruchten

Ook in veel salades en saus zit avocado verwerkt. Laat uw vogel niet zomaar mee eten aan tafel, maar geef hem eventueel een eigen bakje met voer wat wel gezond is voor hem.

Opmerking: de verschijnselen kunnen sterk wisselen en treden soms pas 24 uur na consumptie op.

 

Sommige soorten wikke (Vicia sp.)

Onderzocht bij: grasparkiet, valkparkiet, Agapornis.
Ziekteverschijnselen: krampen, spasmen, epileptische aanvallen, sterfte.
Giftige plantendelen: bladeren.

 

Taxus (Taxus media)
Onderzocht bij: grasparkiet.

Ziekteverschijnselen: happen naar lucht, braken, moeilijk op stok kunnen zitten, benauwdheid, bewegingsstoornissen, een enkel dier sterft.
Giftige plantendelen: bladeren en vruchtjes Opmerking: Taxus is in de herfst giftiger.

 

Wingerd of wilde wijn (Parthenocissu quinquefolio)
Onderzocht bij: grasparkiet.

Ziekteverschijnselen: sloomheid, braken Giftige plantendelen: bladeren.
Opmerking: in het voorjaar is Virginia creeper minder giftig.

 

Gewonde accacia (Robinia pseudoacacia)

Onderzocht bij: grasparkiet.

Ziekteverschijnselen: loze kauwbewegingen maken, benauwdheid, niezen, hoesten, braken.
Giftige plantendelen: bladeren.
Opmerking: acacia is minder giftig in het voorjaar.

 

Clematis (Clematis sp.)
Onderzocht bij: grasparkiet.

Ziekteverschijnselen: braken.
Giftige plantendelen: bladeren.
Opmerking: Clematis is minder giftig in het najaar.Dieffenbachia (Dieffenbachia seguine)

Onderzocht bij: grasparkiet .

Ziekteverschijnselen: irritatie van de slijmvliezen van de bek.
Giftige plantendelen: bladeren.

Bladeren van lupine (Lupine sp.), liguster (Liguster sp.), vingerhoedskruid (Digitalis sp.), kardinaalsmuts (Eonymus alatus compacta), vuurdoorn (Pyracantha coccinea), gebroken hartje (Dicentra spectabilis), clematis (Linicera sp.), Buxus (Buxus sp.), blauwe vlierbes (Sambucus sp.) zijn gevoerd aan grasparkieten maar veroorzaakten geen vergiftigingsverschijnselen.Zie ook de lijsten met giftige en ongevaarlijke planten.

Vogel-Tips voor Newbies

Info Vogelgriep

Voeding

Handopfok voedingschema

Hygiëne

Vitamines

 

Prijzen

Onze prijsberekening is hoofdzakelijk gebaseerd op twee delen:
a. de mate van tamheid van de vogel
b. de kleurstelling/conditie van de vogel

Klik hier voor meer informatie omtrent onze prijzen.

 

ContactDierenartsen | Reacties | Faqs

©® tammevogels.nl 1984-2020 | Disclaimer | Privacy Policy | Voorwaarden | VLC