PYRRHURA MOLINAE GROENWANGPARKIET

HOME | RESERVEREN | AANBOD | PYRRHURAS | PRIJZEN

Voor veel vogels is het vaak beter om ten minste per 2 gehouden te worden. Ook per stel blijven onze vogels absoluut tam. Daarom krijgt u altijd korting, wanneer u besluit 2 of meer vogels tegelijk over te nemen...
     
 
MOLINAE CINNAMON | MOLINAE PINEAPPLE | HYPOXANTHA
 

Bijgewerkt t/m

 
 

 

Voor meer details kunt u direct een
persoonijke mail ontvangen via DEZE link.

 


 

 

Voor de Pyrrhura Molinae CINNAMON KLIK HIER 

Voor de Pyrrhura Molinae PINEAPPLE KLIK HIER

 

 

Om 2 Molinae's samen te reserveren klikt u hier


Wanneer is mijn Pyrrhura Molinae klaar om op te halen?

Als u haast heeft, gaat u naar een dierenwinkel om een vogel uit te zoeken. U bent hier op de verkeerde plaats. Al onze vogels die als huisdier worden overgedragen, voldoen aan de hoogst mogelijke in voorwaarden vastgelede kenmerken, waardoor elke reservering voor onbepaalde tijd geldig is, totdat de vogel aan de per overeenkomst vastglegde voorwaarden om succesvol als huisdier gehouden te kunnen worden, voldoet.

Zodra de vogel de juiste kenmerken vertoont, waaruit we kunnen afleiden dat het tijd is om naar de nieuwe en definitieve verzorgers te gaan, binnen maximaal 10 dagen, maken we een afspraak met degene die hem gereserveerd heeft. Zodra ze verder in huis worden gesociliseerd, maken we direct de eerste foto's en video's, zodat je zelf de ontwikkeling kunt volgen.

Op deze manier bereiken we al ruim 20 jaar de beste resultaten en zijn ook deze vogels van ons tot ver in het buitenland bekend om hun sterke vriendschappelijke houding t.o.v. de mensen en zelfs andere huisdieren. Je leest hierover alles in onze voorwaarden en uitleg m.b.t. reserveren.

Het komt nog al eens voor dat pas later blijkt dat er meer eitjes zijn gelegd en uitkomen dan eerder zichtbaar was. Gedurende de hele broedperiode laten we al onze vogels namelijk zoveel mogelijk met rust en kijken dus slechts af en toe naar de stand van zaken. Daardoor blijft het aantal beschikbare vogels dan gelijk nadat er een gereserveerd is of komen er meer beschikbaar, terwijl eerder minder beschikbare vogels werden vermeld.

Foto's en video's van gereserveerde vogels vind u in het VIP leden gedeelte, waarvan u automatisch gratis lid bent na reservering.

Voor verdere uitleg en toelichting omtrent onze werkwijze met het reserveren van een tamme kromsnavel klikt u HIER.

 
 
Man of Pop, welke bijt minder?
 
We hebben in de afgelopen bijna 20 jaar steeds weer geconstateerd
dat ongeacht soort bij alle kromsnavels het uiteindelijke gedrag dat zij
in een huisdier setting vertonen voor 95% bepaald wordt
door zowel de socialisatie vooraf als de omgang tijdens hun verblijf
bij de mensen die als definitieve verzorgers gelden.

Pyrrhura’s zijn Zuid-Amerikaanse parkieten met bijbehorend temperament.
Temperament is aangeboren en dus onveranderbaar.

Hoe dat temperament zich manifesteert in de relatie tussen mens en dier
wordt dus door zowel de socialisatie als de verdere omgang met de vogel bepaald,
omdat dit aangeleerd gedrag betreft.

Het zijn juist het temperament en de intelligentie van deze soort die ze zo populair maken als huisdier.

Factoren zoals geslacht, ondersoort en uiterlijk zijn qua invloed op meer of minder succesvol houden als huisdier totaal ondergeschikt gebleken aan de factoren socialisatie, training en verdere omgang met het dier.
 
 

 
 
Algemene Info Pyrrhura KLIK HIER
 

Meer uitgebreide info vind u in onze leden afdeling.

Mocht u besluiten een vogel bij ons te reserveren dan krijgt u automatisch GRATIS levenslang toegang tot de VIP leden afdeling waarin een schat aan extra, voor anderen dus NIET toegankelijke, informatie beschikbaar is en door nieuwe updates ook steeds uitgebreid wordt.

Wilt u uw vogel gaan trainen of specifiek omtrent gedrag, het aanleren van vaardigheden en alles wat er verder komt kijken bij het op verantwoorde wijze houden van een papegaai of parkiet dan kunnen we onze Papegaaienschool Online ( of dvd) cursus van harte aanbevelen. D.m.v. o.a. ruim 40 uur video materiaal leert u alle aspecten van zowel het trainen als het onder optimale omstandigheden als huisdier houden van een papegaai of parkiet. Lees meer

Heeft men eenmaal de keuze voor de aanschaf een bepaalde soort gemaakt dan is het nog steeds op veler verzoek mogelijk deze bij ons te reserveren, ongeacht de huidige status. Afhankelijk van het aantal reeds eerder geplaatste reserveringen voor die betreffende soort (vermeld in de door u te ontvangen mail na het doen van een aanvraag online) wordt op volgorde van binnenkomst van de (aan-)betaling uw reservering aan de eerst volgende beschikbare vogel van uw keuze gekoppeld. Zijn er bijvoorbeeld reeds 3 in reservering dan maakt u aanspraak op de 4e beschikbare vogel enz. De lengte van de periode tussen reservering en overdracht is dus allereerst afhankelijk van de op de paina waar u reserveert aangegeven status van de betreffende soort. 'eitje' betekend logischerwijs een langere periode tot aan de overdracht dan'pas geboren jong' etc. Staat er op enig moment geen status aangegeven dan zijn er noch eitjes noch jongen beschikbaar. U kunt dan dus wel reserveren en daarmee een exemplaar van uw keuze zeker stellen, echter moet u er dan rekeing mee houden dat er in het geheel GEEN lengte van tussenliggende periode van reswervering t/m overdracht te bepalen is totdat een ei is gelegd, danwel een jong is geboren. Ook dan kan in de meeste gevallen niet direct worden vastgesteld, wanneer de overdracht kan plaatsvinden. Dit wordt uiteraard allereerst door de natuur bepaald in samenwerking met de uitstekende verzorging die onze koppels 24/7 365 dagen per jaar krijgen.

Vanaf het moment dat een jong geheel tot zelfstandigheid is opgevoed, wordt de duur van tussenliggende periode mede bepaald door hoe elke individuele vogel reageert op de verandering van voliere naar woonkamer en vervolgens op de socialisatietraining die daar plaats vindt. Pas na enkele weken wordt bij vogels van het formaat pyrrhura zichtbaar hoe de vogel hierop reageert en kan een voorzichtige inschatting worden gemaakt m.b.t. een datum van overdracht. Bij grotere soorten duurt dit vele male langer over het algemeen. Vanaf het moment dat uw reservering is bevestigd, krijgt u levenslang toegang tot het vip gedeelte van onze leden website waar u o.a. de status en updates van de vogel kunt volgen. Daarnaast vind u daar een schat aan informatie m.b.t. het houden van kromsnavels als huisdier die levenslang van pas zal komen. Zowel het bouwen als het onderhouden van deze site is in alle opzichten een kostbare aangelegenheid, waarvan de kosten voor een deel zijn inbegrepen in de prijzen van de door ons aangeboden vogels. Ook zonder het reserveren van een vogel kan toegang worden verkregen d.m.v. inschrijfgeld. Echter uitsluitend na reservering van een vogel krijgt men toegang tot ook het 'plus' gedeelte waar status en updates van de betreffende gereserveerde vogel te vinden zijn. Dit alles is zowel in elke schriftelijke overeenkomst als in onze algemene voorwaarden vast gelegd.

Belangrijk om te weten is ook het volgende:

Koppels waaruit Pyrrhura Molinae's KUNNEN voortkomen, brengen ook Pineapples, Hypoxantha's en Cinnamons voort.

Dit betekent dat tijdens de status 'eitje' en 'pas geboren' niet kan worden vastgesteld om welke ondersoort/mutatie het gaat. Ze zien er namelijk bij geboorte allemaal hetzelfde uit. Zowel hypoxantha, pineapple als cinnamon kunnen witte pootjes hebben, maar soms ook zwart en dit is pas weken na de geboorte te onderscheiden. Daarnaast betreffen de eerste weken na geboorte de kritieke levensfase, waarbij zo min mogelijk bemoeienis van ons als  mensen vereist is. Een keer teveel in het nest kijken resulteert vaak in stress bij de vogels met fatale afloop.

Pas wanneer met name de borstveren volledig zijn doorgekomen, is met zekerheid vast te stellen om welke (onder-) soort het gaat. Dit heeft tot gevolg dat zowel op de openbare actuele overzichtspagina als hier in het VIP PLUS leden gedeelte een status nog kan veranderen, totdat de vogel enige tijd 'bij de ouders' is en definitief kan worden vastgesteld om welke kleur/ondersoort/mutatie het gaat. Het is dus niet ondenkbaar dat de reservering van een van deze ondersoorten de status van 'pas geboren' moet worden teruggezet naar 'eitje' als blijkt dat de gereserveerde cinnamon een pineapple is, of andersom. In sommige gevallen blijkt nog later dat een vermeende ondersoort toch een andere mutatie betreft, waardoor de status 'bij de ouders' alsnog moet worden veranderd in 'pas geboren'of 'eitje'. Uiteraard koppelen wij uw reserveringsnummer altijd aan de betreffende door u gereserveerde ondersoort, zodra deze beschikbaar is. Houd hier aub rekening mee.

 

 
 
Video Update: Happy Birthday!
 
 
 
Video 6 bevruchte eitjes:
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
November 2012:
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Welke kooi, hoeveel geluid maken ze, hoe groot wordt een Pyrrhura? Lees Hier Verder GRATIS waardevolle Tips over Pyrrhura's

 

De Groenwangparkiet

De Groenwangparkiet is de bekendste van de pyrrhura's. Hij is al in grote aantallen gekweekt en er zijn al meerdere mutaties bekend. Het is een van de leukste en gezelligste vogels om in huis te hebben als kameraadje.

Ze zijn ontzettend sociaal als ze deskundig gesocialiseerd zijn. Daarnaast kunnen ze ook ontzettend veel leren. We hebben mensen meegemaakt die 3 weken nadat ze de baby Molinae hadden opgehaald vol enthousiasme belden om te vertellen dat hij ze hem al helemaal zindelijk gemaakt hadden en dat hij zelfs al wat woordjes sprak.

Bij ons liggen de jongen regelmatig al stoeiend door de kooi te rollen, maar dat geld ook voor de andere Pyrrhuras.

Door sommige mensen wordt hij nog wel eens met de Bruinoorparkiet verwisseld, maar door de kastanjerode staart is hij hier makkelijk van te onderscheiden.

Ook qua prijs is dit een goede vogel om mee te beginnen.

Lees hier meer Achtergrond informatie over de Pyrrhura Molinae

Wilt u echt een zeer uitgebreid advies en alles te weten komen over deze soort en vele andere kromsnavels? Dan is het e-boek 'Kromsnavel Geheimen Onthuld' een echte aanrader. Naast een nauwkeurig aankoop advies vind tu allerlei tips uit de praktijk, zodat u zelf als expert precies weet waar u tijdens de aanschaf op moet letten.

Heeft u al een kromsnavel in huis en bent u op zoek naar de fijne kneepjes van de verzorging van zo'n tamme vogel dan is deze gids zeker een verhelderende ontdekking.

Tijdelijk ontvangt u bij inschrijving een GRATIS DVD met talloze tips en adviezen, rechtstreeks uit de praktijk! Klik hier om naar de inschrijfpagina te gaan.

 
Mijn Eerste Pyrrhura | Pyrrhura Algemene Info
 

 
 
 
 
 

Direct Reserveren

 
 
 
 

Pyrrhura Molinae Cinnamon Baby

 

 

 

 

Pyrrhura Molinae Pineapple

 

foto's Pineapple 2009, huidige foto's volgen ...:

 

 
 
Pyrrhura Molinae Blauw Baby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarom een Pyrrhura? Speciale Video Tip Aanrader!

 

 
Molinae Groenwangparkiet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene Info Pyrrhura KLIK HIER
 
terug naar boven
 
 
 
 
 

Welke Vogel Past bij Jou?

 
Wilt u echt een zeer uitgebreid advies en alles te weten komen over deze soort en vele andere kromsnavels? Dan is het e-boek 'Kromsnavel Geheimen Onthuld' een echte aanrader. Naast een nauwkeurig aankoop advies vind tu allerlei tips uit de praktijk, zodat u zelf als expert precies weet waar u tijdens de aanschaf op moet letten.

Heeft u al een kromsnavel in huis en bent u op zoek naar de fijne kneepjes van de verzorging van zo'n tamme vogel dan is deze gids zeker een verhelderende ontdekking.

Tijdelijk ontvangt u bij inschrijving een GRATIS DVD met talloze tips en adviezen, rechtstreeks uit de praktijk!Klik hier om naar de inschrijfpagina te gaan.

 
 

all rights reserved tammevogels.nl voorwaarden | Disclaimer | Privacy