PYRRHURA MOLINAE PINEAPPLE

HOME | RESERVEREN | AANBOD | PYRRHURAS | PRIJZEN

Voor veel vogels is het vaak beter om ten minste per 2 gehouden te worden. Ook per stel blijven onze vogels absoluut tam. Daarom krijgt u altijd korting, wanneer u besluit 2 of meer vogels tegelijk over te nemen...
 

MOLINAE CINNAMON | MOLINAE | HYPOXANTHA

 

Bijgewerkt t/m

 
Voor de Pyrrhura Molinae NOMINAATVORM KLIK HIER
 

Voor de Pyrrhura Molinae CINNAMON KLIK HIER 

 

 

Periode van reservering tot aan overdracht is o.a. afhankelijk van de status van de vogel op het moment dat u hem reserveert.

Voor meer details kunt u direct een
persoonijke mail ontvangen via DEZE link:

 

 

Het kan voorkomen dat er op enig moment vermeld staat '1 beschikbaar' en later alsnog 2 of meer. Dit komt, omdat pas na verloop van tijd zichtbaar wordt of jongen die een lichte snavel en pootjes hebben cinnamon, hypoxantha of pineapple zijn. Zodra de veertjes goed doorkomen, zijn deze o.a. op de borst oranje/geel bij een pineapple en groen/beige bij de cinnamon. Zie verdere uitleg op deze pagina.

 

De Pineapple is een bijzonder mooie mutatie. Je zou het als een cinnamon-hypoxantha kunnen omschrijven. De buik is echter lichter rood/oranje, de kop cinnamon/heel lichtbruin.
Nu en dan zit er geheel onverwacht ineens een pineapple in het nestje, zoals nu het geval is.

  

 voorbeeld pineapple
 

Wanneer is mijn Pyrrhura Molinae klaar om op te halen?

Als u haast heeft, gaat u naar een dierenwinkel om een vogel uit te zoeken. U bent hier op de verkeerde plaats. Al onze vogels die als huisdier worden overgedragen, voldoen aan de hoogst mogelijke in voorwaarden vastgelede kenmerken, waardoor elke reservering voor onbepaalde tijd geldig is, totdat de vogel aan de per overeenkomst vastglegde voorwaarden om succesvol als huisdier gehouden te kunnen worden, voldoet.

Sinds de wetswijziging in 2013 die het met de hand grootbrengen van kromsnavelkuikens verbied, is de lengte van deze tussenliggende periode erg lastig vooraf in te schatten. We kunnen immers pas starten met het tot huisdier socialiseren van een vogel , nadat deze reeds volledig is ontwikkeld in de voliere tot zelfstandige parkiet of papegaai. Tegelijkertijd zijn deze dieren in dat stadium alles behalve tam en dus wild. Hoe ze dan de verandering van voliere naar huiskamer beleven en verwerken, blijkt per individuele vogel steeds weer een verrassing te zijn. Daarom zijn we uiterst voorzichtig met het geven van een overdrachtsdatum in de fasen eitje, pas geboren en bij de ouders.

Zodra de vogel de juiste kenmerken vertoond, waaruit we kunnen afleiden dat het tijd is om naar de nieuwe en definitieve verzorgers te gaan, binnen maximaal 10 dagen, maken we een afspraak met degene die hem gereserveerd heeft. Zodra ze verder in huis worden gesociliseerd, maken we direct de eerste foto's en video's, zodat je zelf de ontwikkeling kunt volgen.

Op deze manier bereiken we al ruim 20 jaar de beste resultaten en zijn ook deze vogels van ons tot ver in het buitenland bekend om hun sterke vriendschappelijke houding t.o.v. de mensen en zelfs andere huisdieren. Je leest hierover alles in onze voorwaarden en uitleg m.b.t. reserveren.

Het komt nog al eens voor dat pas later blijkt dat er meer eitjes zijn gelegd en uitkomen dan eerder zichtbaar was. Gedurende de hele broedperiode laten we al onze vogels namelijk zoveel mogelijk met rust en kijken dus slechts af en toe naar de stand van zaken. Daardoor blijft het aantal beschikbare vogels dan gelijk nadat er een gereserveerd is of komen er meer beschikbaar, terwijl eerder minder beschikbare vogels werden vermeld.

Foto's en video's van gereserveerde vogels vind u in het VIP leden gedeelte, waarvan u automatisch gratis lid bent na reservering.

Voor verdere uitleg en toelichting omtrent onze werkwijze met het reserveren van een tamme kromsnavel klikt u HIER.

 
 
Man of Pop, welke bijt minder?
 
We hebben in de afgelopen bijna 20 jaar steeds weer geconstateerd
dat ongeacht soort bij alle kromsnavels het uiteindelijke gedrag dat zij
in een huisdier setting vertonen voor 95% bepaald wordt
door zowel de socialisatie vooraf als de omgang tijdens hun verblijf
bij de mensen die als definitieve verzorgers gelden.

Pyrrhura’s zijn Zuid-Amerikaanse parkieten met bijbehorend temperament.
Temperament is aangeboren en dus onveranderbaar.

Hoe dat temperament zich manifesteert in de relatie tussen mens en dier
wordt dus door zowel de socialisatie als de verdere omgang met de vogel bepaald,
omdat dit aangeleerd gedrag betreft.

Het zijn juist het temperament en de intelligentie van deze soort die ze zo populair maken als huisdier.

Factoren zoals geslacht, ondersoort en uiterlijk zijn qua invloed op meer of minder succesvol houden als huisdier totaal ondergeschikt gebleken aan de factoren socialisatie, training en verdere omgang met het dier.
 
 
 
 
Algemene Info Pyrrhura KLIK HIER
 

Meer uitgebreide info vind u in onze leden afdeling.

Mocht u besluiten een vogel bij ons te reserveren dan krijgt u automatisch GRATIS levenslang toegang tot de VIP leden afdeling waarin een schat aan extra, voor anderen dus NIET toegankelijke, informatie beschikbaar is en door nieuwe updates ook steeds uitgebreid wordt.

Wilt u uw vogel gaan trainen of specifiek omtrent gedrag, het aanleren van vaardigheden en alles wat er verder komt kijken bij het op verantwoorde wijze houden van een papegaai of parkiet dan kunnen we onze Papegaaienschool Online ( of dvd) cursus van harte aanbevelen. D.m.v. o.a. ruim 40 uur video materiaal leert u alle aspecten van zowel het trainen als het onder optimale omstandigheden als huisdier houden van een papegaai of parkiet. Lees meer

Heeft men eenmaal de keuze voor de aanschaf een bepaalde soort gemaakt dan is het nog steeds op veler verzoek mogelijk deze bij ons te reserveren, ongeacht de huidige status. Afhankelijk van het aantal reeds eerder geplaatste reserveringen voor die betreffende soort (vermeld in de door u te ontvangen mail na het doen van een aanvraag online) wordt op volgorde van binnenkomst van de (aan-)betaling uw reservering aan de eerst volgende beschikbare vogel van uw keuze gekoppeld. Zijn er bijvoorbeeld reeds 3 in reservering dan maakt u aanspraak op de 4e beschikbare vogel enz. De lengte van de periode tussen reservering en overdracht is dus allereerst afhankelijk van de op de paina waar u reserveert aangegeven status van de betreffende soort. 'eitje' betekend logischerwijs een langere periode tot aan de overdracht dan'pas geboren jong' etc. Staat er op enig moment geen status aangegeven dan zijn er noch eitjes noch jongen beschikbaar. U kunt dan dus wel reserveren en daarmee een exemplaar van uw keuze zeker stellen, echter moet u er dan rekeing mee houden dat er in het geheel GEEN lengte van tussenliggende periode van reswervering t/m overdracht te bepalen is totdat een ei is gelegd, danwel een jong is geboren. Ook dan kan in de meeste gevallen niet direct worden vastgesteld, wanneer de overdracht kan plaatsvinden. Dit wordt uiteraard allereerst door de natuur bepaald in samenwerking met de uitstekende verzorging die onze koppels 24/7 365 dagen per jaar krijgen.

Vanaf het moment dat een jong geheel tot zelfstandigheid is opgevoed, wordt de duur van tussenliggende periode mede bepaald door hoe elke individuele vogel reageert op de verandering van voliere naar woonkamer en vervolgens op de socialisatietraining die daar plaats vindt. Pas na enkele weken wordt bij vogels van het formaat pyrrhura zichtbaar hoe de vogel hierop reageert en kan een voorzichtige inschatting worden gemaakt m.b.t. een datum van overdracht. Bij grotere soorten duurt dit vele male langer over het algemeen. Vanaf het moment dat uw reservering is bevestigd, krijgt u levenslang toegang tot het vip gedeelte van onze leden website waar u o.a. de status en updates van de vogel kunt volgen. Daarnaast vind u daar een schat aan informatie m.b.t. het houden van kromsnavels als huisdier die levenslang van pas zal komen. Zowel het bouwen als het onderhouden van deze site is in alle opzichten een kostbare aangelegenheid, waarvan de kosten voor een deel zijn inbegrepen in de prijzen van de door ons aangeboden vogels. Ook zonder het reserveren van een vogel kan toegang worden verkregen d.m.v. inschrijfgeld. Echter uitsluitend na reservering van een vogel krijgt men toegang tot ook het 'plus' gedeelte waar status en updates van de betreffende gereserveerde vogel te vinden zijn. Dit alles is zowel in elke schriftelijke overeenkomst als in onze algemene voorwaarden vast gelegd.

Belangrijk om te weten is ook het volgende:

Onze koppels waaruit Pyrrhura Molinae's KUNNEN voortkomen, brengen ook Pineapples, Hypoxantha's en Cinnamons voort. Dit betekend dat tijdens de status 'eitje' en 'pas geboren' niet kan worden vastgesteld om welke ondersoort/mutatie het gaat. Ze zien er namelijk bij geboorte allemaal hetzelfde uit. Zowel hypoxantha, pineapple als cinnamon kunnen witte pootjes hebben, maar soms ook zwart en dit is pas weken na de geboorte te onderscheiden. Daarnaast betreffen de eerste weken na geboorte de kritieke levensfase, waarbij zo min mogelijk bemoeienis van ons als  mensen vereist is. Een keer teveel in het nest kijken resulteert vaak in stress bij de vogels met fatale afloop.
Pas wanneer met name de borstveren volledig zijn doorgekomen, is met zekerheid vast te stellen om welke (onder-) soort het gaat. Dit heeft tot gevolg dat zowel op de openbare actuele overzichtspagina als in het VIP PLUS leden gedeelte een status nog kan veranderen, totdat de vogel enige tijd 'bij de ouders' is en definitief kan worden vastgesteld om welke kleur/ondersoort/mutatie het gaat. Het is dus niet ondenkbaar dat de reservering van een van deze ondersoorten de status van 'pas geboren' moet worden teruggezet naar 'eitje' als blijkt dat de gereserveerde cinnamon een pineapple is, of andersom. In sommige gevallen blijkt nog later dat een vermeende ondersoort toch een andere mutatie betreft, waardoor de status 'bij de ouders' alsnog moet worden veranderd in 'pas geboren'of 'eitje'. Uiteraard koppelen wij uw reserveringsnummer altijd aan de betreffende door u gereserveerde ondersoort, zodra deze beschikbaar is. Houd hier aub rekening mee.

 

 

Pyrrhura Molinae Pineapple

 
De Pyrrhura Molinae Pineapple is een nog zeldzamer mutatie dan de Cinnamon. Het is niet te voorspellen, wanneer deze mutatie er bij ons tussen zit, maar komt het komt nu en dan zeker voor.
 

foto's Pineapple 2009, huidige foto's volgen ...:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
terug naar boven
 
 
 

Welke Vogel Past bij Jou?

 
Wilt u echt een zeer uitgebreid advies en alles te weten komen over deze soort en vele andere kromsnavels? Dan is het e-boek 'Kromsnavel Geheimen Onthuld' een echte aanrader. Naast een nauwkeurig aankoop advies vind tu allerlei tips uit de praktijk, zodat u zelf als expert precies weet waar u tijdens de aanschaf op moet letten.

Heeft u al een kromsnavel in huis en bent u op zoek naar de fijne kneepjes van de verzorging van zo'n tamme vogel dan is deze gids zeker een verhelderende ontdekking.

Tijdelijk ontvangt u bij inschrijving een GRATIS DVD met talloze tips en adviezen, rechtstreeks uit de praktijk!
Klik hier om naar de inschrijfpagina te gaan.

 

 

HOME | FAQS

all rights reserved tammevogels.nl voorwaarden | Disclaimer | Privacy