Pyrrhura's Kweken

 
HOME | PYRRHURAS ALGEMEEN | PYRRHURA KOPEN

 

 

 

Het kweken met pyrrhura’s


Succesvol kweken met pyrrhura's is wat je wilt, als je eenmaal verliefd geworden bent op de prachtige kromsnaveltjes. Het succes is afhankelijk van een groot aantal factoren. Deze zullen we hierna bespreken. Daarbij zullen we aantal tips en trucs met u delen. Mogelijk kunt u ze toepassen bij het kweken en grootbrengen van pyrrhura's.Huisvesting


Van belang is dat u (met u hobby) begint met de huisvesting. De huisvesting van een koppel pyrrhura’s is bij voorkeur een (buiten)volière waarbij ze de beschikking hebben over een verwarmd binnenhok. Beschik je hier niet over, dan behoort een kweekkooi met minimale afmetingen van 120 x 60 x 60 tot de mogelijkheden. Hierin kunnen niet alle soorten gehouden worden. Met name de grotere soorten als Cruentata en Perlata dienen in minimaal 120 x 80 x 80 te worden gehuisvest. Is de basis huisvesting gerealiseerd dan dienen hierin minimaal 3 voerbakjes aanwezig te zijn. Verder een bakje voor grit en bevestigingsmateriaal ten behoeve van sepia. Op de bodem van de kooi kunt u beukensnippers (6 mm) aanbrengen. Soms zien we dat hiervoor ook kranten worden gebruikt.


Pyrrhura’s zijn echte nestslapers. Ze dienen dan ook het hele jaar over een broedblok te kunnen beschikken. Vele kwekers maken gebruik van een verticale broedblokken met afmetingen van ca. 50 – 80 cm hoog en 25 cm in de breedte en diepte. Maar zogenaamde L-blokken doen het ook erg goed. Het invlieggat dient 5 – 6 cm te bedragen. Op de bodem wordt zaagsel of potgrond (of een mix hiervan) aangebracht.De aanschaf van een koppel


Heb je eenmaal een keuze voor een soort gemaakt, dan kun je op zoek gaan naar een koppel. Een spannende en leuke bezigheid. Om bij kwekers terecht te komen kan worden gezocht op marktplaats.nl, vogelarena.com of vogelmarkt.net. Bij het zoeken naar vogels is het wel van belang dat u bepaalde termen kent. Zo wordt een mannetjesvogel aangeduid als man en een vrouwtjesvogels als een pop. Een man wordt aangeduid als 1-0, een pop als 0-1. Een koppel wordt aangeduid als 1-1. 3 jongen worden jongen aangeduid als 0-0-3. Een koppel met 2 jongen als 1-1-2. Een koppel waarbij EK vermeld staat, betekent dat deze vogels door de kweker zelf zijn gekweekt; EK staat voor 'eigen kweek'. Tot slot is het zaak om goed op te letten of de vogels die je wilt aanschaffen onverwant zijn.


Er is veel gezegd en geschreven over de aanschaf van vogels. Je wilt tenslotte 2 vogels aanschaffen die goed klikken en voor nageslacht gaan zorgen. Helaas lukt dat niet altijd en dat kan meerdere redenen hebben. Het uitgangspunt dat wij hanteren is dat goede koppels vrijwel nooit (zomaar) te koop zijn. Iedere kweker heeft goede en minder goede koppels. Koppels die aangeboden worden zijn daarom vrijwel altijd de mindere. Zo simpel is het nu eenmaal. Onze ervaring leert dat je het beste kunt beginnen met de aanschaf van jonge vogels. Je weet dan zeker dat je niet de teleurstelling van een ander koopt. Nadeel is dat je lang moet wachten voordat ze kweekrijp zijn. Wil je dat niet dan resteert de aanschaf van oudere vogels. Observeer na aanschaf of de vogels goed klikken.Voeding


Als voedsel krijgen pyrrhura's in de basis een zaadmengeling voor grote parkieten verstrekt. Dit wordt wekelijks aangevuld met kiemzaden waaraan eivoer/universeelvoer is toegevoegd. Verder krijgen ze om de dag groente en fruit aangeboden. Als groente geven wij slamengeling, wortels, andijvie, paprika, bloemkool, gekookte boontjes, boerenkool, etc. Bij fruit kun je denken aan appel, kiwi, banaan, peren, mandarijn, sinaasappel, druiven, mango. Ook bieden wij zeer regelmatig walnoten, gedroogde vijgen en rozijnen aan. Onze pyrrhura's hebben altijd de beschikking over scherpe maagkiezel en oesterschelpen. Nut en noodzaak behoeft niet te worden bestreden. Beiden worden pyrrhura’s bijzonder goed opgenomen.Kweekvereisten en voorbereidingen


Succesvol kweken met pyrrhura's wordt vooral bepaald door het soort dat gehouden wordt. Frontalissen, Molinae's en Emma's gaan vrij eenvoudig over tot kweken. Perlata's, Hoffmanni's, Melanura's, Rhodocephala's en Cruentata's zijn iets moeilijker aan de kweek te krijgen. Ook zijn deze soorten vrijwel allemaal pas na 2 jaar jaar kweek- of broedrijp. Moeilijker wordt het al met de Leucotissen en Griseipectussen die over het algemeen pas na 2,5 tot 3 jaar broedrijp zijn en vrij moeilijk een nestje weten groot te brengen. Een echte uitdaging is er voor de kwekers die met de Picta en de Pfrimeri kweken. De Picta's zijn echte baasjes en laat zich niet eenvoudig koppelen aan een partner. De Pfrimeri is (nog) zo schuw dat dit vaak een succesvolle kweek in de weg staat.

Een jonge pyrrhura Leucotis EmmaEen jonge pyrrhura Leucotis Emma
Om een broedkoppel in kweekstemming te krijgen, dient aan aantal voorwaarden te zijn voldaan. Allereerst dient voor de kweek een rustperiode in acht genomen te zijn. In deze periode hebben de vogels geruid en hebben ze als gevolg van minder daglicht (lichturen) hun hormonale huishouding op orde weten te krijgen. Koopt u vogels bij een kweker, dan is het zaak dat u goed oplet of aan deze voorwaarde is voldaan. Aan het einde van de rustperiode, wanneer de dagen beginnen te lengen, beginnen wij met geven van voorjaarsvoedsel. Werd er in de rustperiode meer zaad, minder groenten/fruit en geen eivoer aangeboden, wordt nu de verhouding van die 3 naar ieder 1/3 gebracht. Door de verandering van de hoeveelheid lichturen, de temperatuur en het aangeboden voedsel beginnen de pyrrhura's in kweekstemming te komen.
 

 Kweek en jongen


Wanneer aan de huisvestings- en kweekvereisten is voldaan en er een goed klikkend kweekkoppel is aangeschaft, kan de kweek beginnen. Pyrrhura's beginnen meestal in de periode eind april tot begin mei met het broedproces. Eerder kan ook, zeker wanneer er binnen wordt gekweekt. De paring vindt op de zitstok plaats waarbij de vogels zijdelings van elkaar de cloaca's tegen elkaar drukken. Dit paren wordt ook wel treden genoemd. De man neemt dus niet, zoals bij veel andere soorten het geval is, plaats op de rug van de pop maar gaat schuin op en naast haar op de zitstok zitten. Hierdoor kunnen ook prima paringen plaatsvinden waarbij de man een aantal nagels of zelfs een poot mist. Enkele dagen na de paring zal de pop haar eerste ei leggen.

In het totaal kunnen er 4 tot 10 eitjes worden gelegd waarbij de ervaring leert dat dit er meestal 4 tot 7 zullen zijn. Kanttekening is wel dat grote nesten door kwekers niet gewenst zijn. Hoe groter het aantal jongen, des te lager de kwaliteit. Aangeraden wordt de ouders 4 tot 6 jongen groot te laten brengen. Zo'n 4 tot 5 dagen nadat te pop vast is gaan broeden kunnen de eitjes 'geschouwd' worden. Dit betekent dat met behulp van een schouwlampje gekeken kan worden of het ei bevrucht is. Een onbevrucht ei zal geheel helder zijn en een bevrucht ei zal na 5 dagen een donker vlekje (kiemschijf en ringvormig bloedvat) en bloedvaten laten zien. Het tijdstip van het uitkomen van de eieren kan verschillen. Dit is afhankelijk bij welk ei de pop vast is gaan broeden. Normaal gesproken bedraagt de broedduur 21 dagen. Dan is het eerste gepiep uit het blok hoorbaar. Probeer in deze dagen nieuwsgierigheid te bedwingen en de pop niet te storen. Het kan het uitkomen van andere eitjes beïnvloeden.
 Ringen


Let op!
Elders op internet wordt hier veel onjuiste informatie over gegeven. De bron die wij echter hanteren, is de overheid zelf via de site van rvo.nl. Dit is het overheidsorgaan wat belast is met de registratie van alle dieren in Nederland. Het staat voor Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Wat het houden van een of meerdere huisdieren met 'ondernemen' te maken heeft, moet u ons niet vragen maar de overheid.

Zodra u een dier heeft, bent u wat hen betreft ondernemer. Hoogstwaarschijnlijk omdat ze van ondernemers het meeste geld afhandig denken te kunnen maken. Dat is geen moeilijk te trekken conclusie in elk geval.

Is er sprake van een legsel dan zullen de jongen bij een leeftijd van maximaal 12 dagen moeten worden geringd. Wacht je te lang dan zijn de poten te dik en krijg je de verplichte vaste voetring er niet meer om.

Deze vaste en dus gesloten voetring moet aan vastgestelde eisen voldoen. Zo mag deze alleen zijn uitgegeven door een officieel erkende vogel bond. De aanduiding NB, het jaartal, het officiele kwekersnummer en het volgnummer alsmede het land, in dit geval NL moeten op deze ring staan vermeldt. Elke andere ring is illegaal en leid tot inbelsagname en vernietiging van het dier bij controle door een RVO ambtenaar. Doorgaans zielloze individuen die slechts een soort boete quota trachten te halen en zich nog minder om dieren bekommeren dan beruchte dierenmishandelaars.

We schrijven hier niet alleen uit eigen ervaring ( zie o.a. video verslagen op ons YouTube kanaal), maar zijn op de hoogte van vele schrijnende gevallen waar mensen zwaar werden gedupeerd en dieren gewoonweg uitgemoord. Het beste advies is dus te zorgen dat u alles op orde heeft m.b.t. uw dieren, van vogels t/m reptielen, honden, katten, cavia's en konijnen enz enz.

Het opengaan van de ogen van de kuikens is vaak het teken dat de jongen geringd moeten worden. Hiervoor gebruik je in vrijwel de meeste gevallen een ring met een doorsnede van 5,4 of 5,5 mm. Een lijst met ringmaten per soort kun je hier downloaden. Op een leeftijd van 7 a 8 weken vliegen de jongen uit waarna ze nog 2 tot 3 weken door de ouders zullen worden bijgevoerd. Nadat de jongen bij de ouders zijn weggenomen zijn, beginnen deze vaak aan een tweede legsel.
 Geslachtsbepaling


Bij pyrrhura's is het niet mogelijk om visueel het geslacht te bepalen. Man en pop zien er hetzelfde uit. Ook gedragen beiden geslachten zich vaak identiek. Via DNA of endoscopie kan uitsluitsel worden gegeven. Vrijwel alle geslachtsanalyses van pyrrhura's worden tegenwoordig door middel van DNA gedaan. Dat doet u door een opdrachtformulier te downloaden van de website van een laboratorium en 5 tot 7 uitgetrokken borstveertjes (in een zakje) tezamen met het opdrachtformulier op te sturen naar een laboratorium. Nederlandse laboratoria zijn duurder dan buitenlandse. In Nederland wordt € 12,50 tot 15,00 betaald voor een enkele analyse. In het buitenland ligt de prijs op € 6,00 tot € 10,00. Voordeel van Nederlandse labs is wel de eenvoudige werkwijze zonder taalbarrière en de snelle verwerkingstijd. Bekende Nederlandse laboratoria zijn Gendika en Bird Genetics. Bekende buitenlandse laboratoria zijn MyBirdDNA (Frankrijk), Stab Vida (Portugal) en Tauros Diagnostik (Duitsland).

 


Problemen tijdens de kweek:


Kweken met vogels is een fantastische hobby. Het broedproces van nabij meemaken is spannend en het op stok krijgen van jongen geeft veel voldoening. De weg hier naar toe is echter lang niet altijd eenvoudig. Tijdens de kweek kunnen zich allerlei problemen voordoen. Wij sommen hierna er een aantal op, en dragen daarbij de meest voor de hand liggende oplossing aan.
 


Pop gaat met dikke kont op bodem zitten

Pop heeft duidelijk legnood als gevolg van bijvoorbeeld stress, temperatuurschommelingen, koude of calciumgebrek. Breng met een klein spuitje slaolie aan in de cloaca, dien de vogel 3 druppels Calcivet toe in de bek, zet de pop in een donkere warmtekooi op 32 graden. Laat haar met rust.Pop legt onbevruchte eitjes

Hier kunnen vele redenen aan ten grondslag liggen. Vaak zit het in de leeftijd van de man. Deze is te jong om de pop te bevruchten. Een andere oorzaak kan de verstandsverhouding zijn. De pop staat de man niet toe te treden. Ook kan het helpen voorafgaand aan het broedseizoen de veertjes rond de cloaca weg te knippen. Andere oorzaken kunnen worden gevonden in de voeding, huisvesting en verzorging van het koppel.

Pop legt zachte of schaalloze eitjes

Pop heeft duidelijk een groot gebrek aan Calcium en Vitamine D3. Vloeibaar calcium en Vitamine D3-druppels aan het drinkwater toevoegen, grit en sepia onbeperkt verstrekken.
 


Eitjes worden in het nest kapot gemaakt

Hebben de eitjes kleine deukjes dan kan dit veroorzaakt zijn door onhandigheid van de ouders, of door het in het blok springen van één van de oudervogels of als gevolg van een ruzie tussen de oudervogels. Een L-Blok kan schade als gevolg van blokspringen voorkomen. Heeft één van de eitjes een deukje, dan moet dit deukje direct met transparante nagellak worden behandeld. Onderneemt men niets, dan droogt het ei in en sterft de vrucht af. Eitjes kunnen ook moedwillig worden kapotgemaakt door één van de oudervogels. Vaak blijkt dit de man te zijn. Hij vindt het maar niets dat de pop met andere zaken bezig is. Verwijder de eitjes en vervang deze voor kunsteitjes. De man zal na enige tijd 'leren' dat slopen geen zin heeft. Laat de pop het broedproces afmaken. Treedt herhaling op, biedt dan eitjes aan waarvan de inhoud vervangen is door ammoniak.Eitjes zijn wel bevrucht maar komen niet uit.

Dit komt veelvuldig voor. Betreft het alle eitjes in het nest dan kan een gebrek aan ervaring zijn. Ook wil het voorkomen dat de pop te lang het nest verlaten heeft als gevolg van verstoring of omdat ze zelf voedsel is gaan zoeken. Doordat ze te lang (> 30 min.) het nest heeft verlaten, zijn de eitjes te veel afgekoeld en de kiemen of kuikens als gevolg hiervan afgestorven. Let op: bij soorten als de hoornparkiet of goudparkiet mag van afkoeling geen sprake zijn. De jongen sterven al bij minimale afkoeling van het ei.

Bij grote nesten gebeurt het dikwijls dat, nadat het 5e of 6e jong geboren is, de overige eitjes niet uitkomen. De pop kan te druk geweest zijn met de jongen, waardoor de overige eitjes te veel afkoelden. Ook kan het voorkomen dat er tijdens de leg te veel tijd tussen sommige eitjes heeft gezeten. Deze eitjes zouden normaliter later zijn uitgekomen. De pop heeft echter het broeden opgegeven of de reeds aanwezige jongen zijn zo groot, dat zij alle beschikbare warme ruimte onder de pop hebben ingenomen.Pop voert de jongen niet, jongen gaan dood

Zeker bij jonge onervaren poppen wilt dit nog wel eens voorkomen. Maar ook oudere (mannen en) poppen willen hun zorgtaken bij het verschijnen van de jongen nog wel eens verzaken. Als vogels natuurbroed zijn grootgebracht, d.w.z. dat de vogels volledig door hun eigen ouders zijn verzorgd en grootgebracht, zien we dit minder vaak. Bij vogels die (deels) handopfok zijn grootgebracht zien we het in de steek laten van de jongen vaker. Zij hebben dit zorgproces immers zelf niet of te kort meegemaakt.

Jonge poppen willen bij het eerste nestje nog weleens problemen hebben met de aanmaak van de zo benodigde kropmelk. Hulp in de vorm van het toedienen van een spuitje A19 of A21 Nutribird zorgt er voor dat de jongen de eerste uren of dagen kunnen overleven. De pop kan dan zelf besluiten op enig moment de zorgtaken op zich te nemen. Het is zaak om goed in de gaten te houden of de jongen door de pop warm gehouden worden. Is dit niet het geval dan resteert niets anders dan de jongen in de couveuse/warmtekooi verder groot te brengen.

 

 

 
Meer info over de Papegaaienschool
 
 

Tijdelijke COMBI Actie

 
 
 

Aanschaf Papegaai & Parkiet

Welke Vogel Moet Ik Kiezen?
Welke Vogels Kunnen Samen?
Wanneer Ophalen?
Kooien + Verblijf Doe Het Zelf (TIP!)
Socialisatie & Opvoeding
YouTube
Veelgestelde Vragen
Vogel Leer Centrum
Bezorgen
 
Prijzen
 
Hoe komt een prijs bij ons tot stand?
Overzicht alle prijzen
 
 
Voeding
 
Voeding Algemeen
Vitaminen
Giftige Planten
Papegaaienvoeding 
 
TIP: Teurlings, Eivoer, Kaytee pellet en Palmnootolie KOPEN
 
 
Huisvesting
 
Denk Buiten de Kooi
Doe Het Zelf (TIP!)
 
 
Tips Opvoeding en Gedrag
 
De Eerste Dagen Met Je Nieuwe Vogel
Handopfok
Pas Op!
Help hij Bijt!
Mijn Eerste Vogel
Hygi?e
Tips en Waarschuwingen
De BirdBox vogeltraining
 
 
Vogel Welzijn, EHBO en Medisch
 
Dierenartsen
Kortwieken
Ziekten
Papegaaien Welzijn Wijzer
Kooien + Verblijf Doe Het Zelf
 

TammeVogels.nl Werkwijze

Nieuwsbrief
Ruilen
Soorten die wij Kweken
Veel Gestelde Vragen
Overlijden Vogel
Socialisatie & Opvoeding
Vogel Leer Centrum Log In
 
 
Tammevogels.nl in Media
 
Live Bird Events
Vogels Op Video
 
TammeVogels op Youtube
TammeVogels op Twitter
TammeVogels op Facebook
Papegaaien te Koop
 
 
Aanbevolen Externe Links
 
Links
Vogel Leer Centrum
Caique Workshop
Birdbox Vogel Trainings Cursus
Welke Vogel Past bij Jou?
Kooien + Verblijf Doe Het Zelf (TIP!)
 
Webwinkel Beste Kromsnavel Benodigheden
 
De BirdSuper
 
 
 
 
 

 

 
ACTUEEL AANBOD | HOME

?? tammevogels.nl 1984-2023 | Disclaimer | Privacy Policy | Voorwaarden | VLC

 

<